Adresse

Jeg holder til på Nørrebrogade 118, 1.th, 2200 København N.

Hvis du kommer med det offentlige, er der 1 minutters gang fra Nørrebros Runddel St. (Metro). Kommer du med bus, holder bus 350S og 5C lige uden for døren.

Hvis du kommer i bil, kan der parkeres bagved ved Kvicklys  parkeringsplads, som man kommer til ved at køre ned ad Søllerødgade.

Der er en time gratis parkering

Man ringe på hvor der står: Psykologerne.  Jeg deler adresse og venteværelse med psykologerne Nanna Wibholm og Sille Kraghbus

Priser/ydelser

Priser for forskellige ydelser pr. 1/5 2022.

 • Individuel terapi 60 min 1.200 kr.
 • Individuel terapi 90 min 1.800 kr.

   

 • Individuel supervision 60 min 1.200 kr. + moms
 • Individuel supervision 90 min 1.800 kr. + moms

   

 • Familieterapi 75 min 1.875 kr.

  I behandlingen af barnets/den unges problematik, vil familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

 • Forældresamtaler 60 min 1.500 kr.

  I behandlingen af barnet/den unge, giver det ofte mening at have 1-2 forældresamtaler undervejs. Her bruges samtalerne til at vejlede, og guide i forhold til den givne problematik, samt svare på spørgsmål, afklare samt afdække adfærd som evt. kan være med til at vedligeholde eller forstærke de givne vanskeligheder.

 • Genoprettede samltaler 1.200 kr. pr. time
 • Udtalelse 2.250 kr.

  Efter endt behandlingsforløb, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, samlet forløb samt indtryk og videre anbefalinger og kan benyttes til opstart af relevant skole-, og/eller støtteinstans, samt til videre henvisning f.eks. via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

 • Supervision i gruppe, 2-4 personer 1.400 kr. +moms pr. time
 • Supervision i gruppe, 5-8 personer 1.600 kr. +moms pr. time
 • Transport 800 kr. pr. påbegyndt time

Betaling modtages via:

 • Firma MobilePay (firmanummer oplyses ved betaling)
  – eller –
 • Bankoverførsel: 8401 5457025 (Merkur Bank).

Terapi

Som privatpraktiserende psykolog er jeg både generalist og specialist. Det vil sige, at jeg har erfaring med behandling af de fleste problematikker, så som: angst, depression, traumer, stress og belastning, selvværdsproblemer, sorg og krise. Dertil har jeg mange års erfaring med testning og udredning af børn, samt samspillet familiemedlemmer i mellem fx ved brug af Marchak Interaction Method (MIM).

Jeg er akkrediteret EMDRterapeut(Eye Movement Desenstization og Reprocessing) og er uddannet i behandling af både voksne, og børn/unge til enkeltstående samt komplekse traumer. Du kan læse mere om EMDR på foreningens hjemmeside emdr.dk hvor du også finder informationsmateriale til voksne og børn.

Udover EMDR er jeg også uddannet i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT). Både EMDR og TF-CBT anbefales af WHO til behandling af traumer.

Jeg har en 2-årig efteruddannelse i MBT mentaliseringsbaseret terapi til børn/unge og deres familier. Vil du vide mere om mentalisering og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) Kan du i videoen herunder høre grundlæggerne, professor Peter Fonagy og professor Anthony Bateman, fortælle om mentalisering og MBT.

Jeg gør brug af en række forskellige metoder, men søger altid at vælge den metode, som bedst matcher din situation, udfordringer og ønsker.

Muligheder for tilskud

Henvisning fra egen læge
Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og kan derfor ikke tage imod henvisninger fra egen læge.

På sundhed.dk kan du søge specifikt efter psykologer, hvor du kan få offentligt tilskud.

Sygeforsikring “Danmark”
Danmark yder et tilskud på 200 kr. til psykologbehandling for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, for medlemmer med let til moderat depression. Er du mellem 18 og 25 år og medlem af gruppe 1, 2 eller 5, yder Danmark et tilskud på 300 kr.

Sundhedsforsikringer og forsikringsselskaber
Mange sundhedsforsikringer dækker psykologsamtaler. Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at få oplyst, om forsikringen dækker psykologhjælp.

Tilskud fra kommunen
I visse tilfælde kan kommunen efter serviceloven yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykolog.

Afbud

Afbud skal ske senest kl. 12 dagen før aftalen, ellers betales fuld pris. Ved udeblivelse uden forudgående afbud opkræves fuld pris og alle fremtidige aftaler slettes. 

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig med spørgsmål eller for at bestille tid. 

Jeg besvarer ikke telefonen når jeg sidder i samtale, men bestræber mig på, at ringe tilbage inden for 2 hverdage.

Vær opmærksom på ikke at skrive personfølsomme oplysninger, da kontaktformular og indgående mail ikke er krypteret. 

Fortrolighed og etik

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt psykologloven. Jeg udfører psykoterapi i overensstemmelse med de etiske regler for nordiske psykologer. Jeg har fuld tavshedspligt under alle samtaler. Derudover har jeg pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt. Det betyder, at jeg kun anvender sikre og krypterede dataprogrammer. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.